vvcc - 统计资料中心

一般数据

总会员人数:
140146
总帖数:
960487
总主题数:
472396
总分类数量:
1
在线人数:
264
最高在线人数:
1165 - 一月 21, 2020, 04:12:19 下午
今日最高同时在线人数:
359
平均每日注册人数:
379.80
平均每日帖子数:
2602.96
平均每日主题数:
1280.21
版块总计:
3
最新注册会员:
wjwyctpkdw
平均每日同时在线峰值人数:
265.93
男女比率:
5944.5:1

发帖前十名

violentheart
92664
DinoLi
47066
DinoPa
46818
Pymnbymn
42996
Stilliamron
36206
CharlesRot
27181
Galennasp
16555
Brantsirm
16304
Ridgedres
15962
ExpaxiaVagma
15458

版块前十名

最多主题作者

DinoLi
47066
DinoPa
46818
Pymnbymn
42996
Stilliamron
25709
Lucassax
10157
Galennasp
9006
Brantsirm
8927
Ridgedres
8734
PaololWit
6981
Robertoasync
6811

在线时间最长会员

violentheart
179天 1时 13分
Pymnbymn
3天 19时 4分
CharlesRot
2天 21时 13分
danieldane
1天 2时 17分
Aaronmer
22时 4分
Michaeluners
20时 7分
Kelle07D1
15时 1分
FlorenciaG
14时 7分
HerbertArill
13时 44分
Bennypulge
13时 3分

论坛历史纪录

每月概况统计 新主题 新帖 新会员 最高在线人数
* 2020 98135 261800 51008 1165
二月 2020 38154 127479 20641 553
一月 2020 59981 134321 30367 1165
* 2019 374261 698691 89137 1101
十二月 2019 65612 142886 29801 632
十一月 2019 49811 159596 20867 717
十月 2019 41467 126055 15936 1101
九月 2019 28835 65838 11033 717
八月 2019 29393 42283 5147 451
七月 2019 115748 118388 3930 317
六月 2019 43365 43614 2020 140
五月 2019 30 31 236 46
四月 2019 0 0 152 17
三月 2019 0 0 15 16
二月 2019 0 0 0 4