vvcc - 统计资料中心

一般数据

总会员人数:
141430
总帖数:
972292
总主题数:
475942
总分类数量:
1
在线人数:
335
最高在线人数:
1165 - 一月 21, 2020, 04:12:19 下午
今日最高同时在线人数:
350
平均每日注册人数:
381.21
平均每日帖子数:
2620.75
平均每日主题数:
1282.86
版块总计:
3
最新注册会员:
lykxvgdgzxn
平均每日同时在线峰值人数:
266.51
男女比率:
6004.7:1

发帖前十名

violentheart
93432
DinoLi
47409
DinoPa
46818
Pymnbymn
43703
Stilliamron
36569
CharlesRot
27181
Galennasp
16823
ExpaxiaVagma
16628
Brantsirm
16574
Ridgedres
16236

版块前十名

最多主题作者

DinoLi
47409
DinoPa
46818
Pymnbymn
43703
Stilliamron
25709
Lucassax
10157
Galennasp
9007
Brantsirm
8927
Ridgedres
8734
PaololWit
6981
Robertoasync
6811

在线时间最长会员

violentheart
180天 9时 50分
Pymnbymn
3天 19时 44分
CharlesRot
2天 21时 13分
danieldane
1天 2时 17分
Aaronmer
22时 4分
Michaeluners
20时 7分
Kelle07D1
15时 1分
FlorenciaG
14时 7分
HerbertArill
13时 44分
Bennypulge
13时 3分

论坛历史纪录

每月概况统计 新主题 新帖 新会员 最高在线人数
* 2020 101681 273606 52292 1165
二月 2020 41700 139285 21925 553
一月 2020 59981 134321 30367 1165
* 2019 374261 698691 89137 1101
十二月 2019 65612 142886 29801 632
十一月 2019 49811 159596 20867 717
十月 2019 41467 126055 15936 1101
九月 2019 28835 65838 11033 717
八月 2019 29393 42283 5147 451
七月 2019 115748 118388 3930 317
六月 2019 43365 43614 2020 140
五月 2019 30 31 236 46
四月 2019 0 0 152 17
三月 2019 0 0 15 16
二月 2019 0 0 0 4
2019-02-20 0 0 0 2
2019-02-21 0 0 0 3
2019-02-22 0 0 0 2
2019-02-23 0 0 0 3
2019-02-24 0 0 0 3
2019-02-25 0 0 0 2
2019-02-26 0 0 0 2
2019-02-27 0 0 0 3
2019-02-28 0 0 0 4