vvcc - 统计资料中心

一般数据

总会员人数:
18451
总帖数:
226833
总主题数:
199196
总分类数量:
1
在线人数:
277
最高在线人数:
451 - 八月 28, 2019, 05:28:55 上午
今日最高同时在线人数:
321
平均每日注册人数:
87.86
平均每日帖子数:
1080.15
平均每日主题数:
948.55
版块总计:
3
最新注册会员:
cvvzvbimtic
平均每日同时在线峰值人数:
98.56
男女比率:
4518:1

发帖前十名

DinoPa
43494
DinoLi
36520
violentheart
20194
Lucassax
10382
Galennasp
8396
Brantsirm
8308
Ridgedres
8157
PaololWit
7223
Robertoasync
7046
DavinPede
5747

版块前十名

最多主题作者

DinoPa
43494
DinoLi
36520
Lucassax
10156
Galennasp
8218
Brantsirm
8134
Ridgedres
7985
PaololWit
6981
Robertoasync
6811
DavinPede
5565
Deriktync
5450

在线时间最长会员

violentheart
37天 7时 24分
danieldane
1天 2时 17分
PaololWit
4时 59分
Lucassax
4时 45分
Robertoasync
3时 41分
tolumpoon
2时 23分
mostafashaban
2时 11分
DinoPa
1时 43分
DinoLi
1时 13分
MattBurditt1
1时 6分

论坛历史纪录

每月概况统计 新主题 新帖 新会员 最高在线人数
* 2019 199195 226832 18450 451
九月 2019 10659 22516 6950 443
2019-09-01 341 583 520 359
2019-09-02 348 1022 507 256
2019-09-03 357 1041 252 293
2019-09-04 352 1022 296 301
2019-09-05 387 1031 564 373
2019-09-06 521 1292 521 378
2019-09-07 513 1299 583 338
2019-09-08 502 1233 572 330
2019-09-09 493 1315 541 443
2019-09-10 1851 2736 448 409
2019-09-11 1564 2415 273 324
2019-09-12 573 1389 588 431
2019-09-13 620 1314 552 301
2019-09-14 614 1303 328 271
2019-09-15 593 1330 144 437
2019-09-16 589 1302 146 297
2019-09-17 441 889 115 321
八月 2019 29393 42283 5147 451
七月 2019 115748 118388 3930 317
六月 2019 43365 43614 2020 140
五月 2019 30 31 236 46
四月 2019 0 0 152 17
三月 2019 0 0 15 16
二月 2019 0 0 0 4